Ljudska glupost je beskrajna, veća od svemira, a širi se kao crna rupa.