Femmes sur les FemmesSaturday, 6th July 2013., 7pm
Peron 8
Savska 16, Zagreb

Organization: Melita Matović
Installation: Bojan Fligler, Melita Matović
Pop Up festival na Peronu 8, Hladan Tuš


„Femmes sur les Femmes“  is an exhibition oriented on female perceptions and representations of a woman.
The purpose of the exhibition is a greater presence of women artists in the public, especially the younger generation. Expressing themselves, interconnection and cooperation.

„Femmes sur les Femmes“ je izložba autorica orijentirana je na temu  ženskog viđenja i prikaza ženske osobe .
Definiranje ljudskog i čovjekove biti, područje koje istražuju tokom studija kroz različite pristupe (sociologija, psihologija, slikarstvo, dizajn…) i u kom umjetnice prenose osobni doživljaj kroz samorefleksiju i propitkivanje trenutnog mjesta žene u (sub)kulturi, umjetnosti i životu.

Svrha izložbe je veća prisutnost u javnosti žene umjetnice, posebno mlađe generacije. Izražavanje njihovog doživljaja situacije u kojoj se nalaze, međusobno povezivanje i suradnja."


Izlažu:
1.      Jelena Batelić https://www.facebook.com/jelena.batelic
2.      Nina Brkić http://ninabrkic.blogspot.com/
3.      Katarina Bukal http://katarinabukal.blogspot.com/
4.      Željka Gradski http://www.zeljkagg.com/
5.      Mateja Janković
6.      Tamara Kamikaze https://www.facebook.com/tamarakamikaze
7.      Maja Lunachick http://lunachick86.deviantart.com/
9.      Melita Matović http://melitamatovic.blogspot.com/
11.  Šejla Mujdanović
13.  Mirna Sišul http://mirnasisul.com/
14.  Ana Šesto http://anasesto.com/