Ira Mardesic

Melita Matovic, "24 Hours", "Connection"
Topli Dom, February 2012.

Kad gledamo, što zapravo vidimo? Koliko nam podataka,slika,ostaje? Što da radimo s njima?
Jesu li nam potrebne? Smijemo li ih napustiti ili otpustiti iz naših života? Na koji način ih se možemo riješiti? Da li će drugima biti poticajne? Mogu li i nas i njih zagušiti?
Svako putovanje je i istraživanje i na tom putu postavljanje pitanja je nužno.
Mlada umjetnica postavlja pitanja i u neraskidivom prepletu daje odgovore na njih. Jednaka je važnost promatranja i propitivanja,bez te uzajamnosti nema umjetnosti.
Na velikim djelima slikanim akrilikom na papiru propituje položaj likova: osamljenost,mnoštvo,komunikaciju,samoću,odraz sebe i razumijevanje i nerazumijevanje svijeta koji nas okružuje .

Portreti tužnih, zabrinutih, rasplesanih likova prepliću se i postavljaju u jedan novi paralelni svijet nove stvarnosti koja oblikuje umjetnicu ali i sve nas.
Naglo mijenjanje perspektive, jukstaponiranje i kolažiranje likova koji su postali simboli dovodi do dramatike i dinamike svakog djela bilo da odiše tugom ili radošću.
Drago mi je da još ima mladih koji gledaju i misle.